xe trà sữa

Xe Trà Sữa 2M

Giá tham khảo: 10.000.000đ
Xe inox bán hàng

Xe Trà Sữa 1m8

Giá tham khảo: 9.000.000đ
Xe cafe mang đi

Xe Trà Sữa 1m2

Giá tham khảo: 5.700.000đ

Xe Trà Sữa 1m2

Giá tham khảo: 5.700.000đ

Xe Trà Sữa 1m4

Giá tham khảo: 6.700.000đ

Xe Trà Sữa 1m5

Giá tham khảo: 7.800.000đ

Xe Trà Sữa 1m2

Giá tham khảo: 5.700.000đ

Xe Bánh Mì Mái Che 1m2 Mẫu Mới

Giá tham khảo: 6.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Cà Phê 1M2

Giá tham khảo: 8.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Cà phê Có Mái 1M2

Giá tham khảo: 8.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Cà phê 1M2

Giá tham khảo: 4.600.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Bánh Mì 1m4

Giá tham khảo: 6.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Bánh Mì 1m4

Giá tham khảo: 6.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Bánh Mì 1m2 Mẫu Mới

Giá tham khảo: 8.000.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Bánh Mì 1m2

Giá tham khảo: 6.500.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe đẩy bán bánh mì chả cá 1M

Giá tham khảo: 4.500.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com

Xe Cơm 1m2

Giá tham khảo: 5.700.000đ

Xe Trà Sữa, Sinh Tố, Nước Ép 1m6

Giá tham khảo: 7.800.000đ

Xe Trà Sữa 1m4

Giá tham khảo: 6.700.000đ

Xe Trà Sữa, Nước ép, Sinh Tố 1m4

Giá tham khảo: 6.700.000đ

Xe Trà Sữa, Trái Cây, Ăn Vặt Đẹp 1m2

Giá tham khảo: 5.700.000đ

Xe Trà Sữa Đẹp 1m2

Giá tham khảo: 5.700.000đ
XE TRÀ SỮA 1M8

Xe trà sữa đẹp 1M8

Giá tham khảo: 9.800.000đ
Xe cà phê highland

Xe cà phê highland 1M2

Giá tham khảo: 4.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Nhượng quyền xe cà phê

Nhượng quyền xe cà phê 1M2

Giá tham khảo: 4.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Xe bán cà phê vỉa hè

Xe bán cà phê vỉa hè 1M2

Giá tham khảo: 4.600.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Xe đẩy bán bánh mì chả cá

Xe đẩy bán bánh mì chả cá 1M

Giá tham khảo: 5.000.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Cung cấp xe bánh mì chả cá

Cung cấp xe bánh mì chả cá 1M

Giá tham khảo: 4.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Tủ xe ăn vặt đẹp

Tủ xe ăn vặt đẹp 1M8

Giá tham khảo: 8.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Tủ xe bán trà sữa nhỏ gọn

Xe bán trà sữa nhỏ gọn 1M

Giá tham khảo: 4.900.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Tủ xe bán bành mì

Tủ xe bán bánh mì 1M4

Giá tham khảo: 6.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Xe ăn vặt mái chùa

Xe ăn vặt mái chùa 1M4

Giá tham khảo: 7.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Tủ xe bánh mì chả cá

Tủ xe bánh mì chả cá 1M

Giá tham khảo: 4.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Xe bán đồ ăn vặt

Xe bán đồ ăn vặt 1M6

Giá tham khảo: 7.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ Kiệt Phát

Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ Kiệt Phát 1M8

Giá tham khảo: 9.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Quầy xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ

Quầy xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 1M6

Giá tham khảo: 9.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Xe đẩy bánh mì thổ nhĩ kỳ

Xe đẩy bánh mì thổ nhĩ kỳ 1M8

Giá tham khảo: 8.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Cung cấp xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ

Cung cấp xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 1M4

Giá tham khảo: 8.700.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Nhượng quyền xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ

Nhượng quyền xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 1M2

Giá tham khảo: 7.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com
Xe bánh mì thổ nhĩ kỳ giá rẻ

Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ giá rẻ 1M4

Giá tham khảo: 7.200.000đ
Thương hiệu: Inox Kiệt Phát
Nơi bán uy tín: chuyentuxeinox.com